Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sikker atferd på vegen, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211026439
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
63
Gå til ressurs
Sikker atferd på vegen, d-bok

Sikker atferd på vegen, d-bok
Yrkessjåfør Modul 6

Denne boka er en del av et læreverk for grunnutdanning av yrkessjåfører. Verket er basert
på Vegdirektoratets læreplan for yrkessjåførutdanningen og er laget i nært samarbeid med
transportbransjen og trafikkskoler. Boka er lettlest, den har oppgaver i slutten av hvert
kapittel, kilder og stikkordliste.
Boka er skrevet av Jarl Ove Glein og Bernhard Hauge, begge med solid bakgrunn fra
trafikkundervisning.
Bøker som inngår i verket for grunnutdanningen:
- Yrkessjåfør. Modul 1. Vegtransporten og samfunnet
- Yrkessjåfør. Modul 2. Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
- Yrkessjåfør. Modul 3. Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy
- Yrkessjåfør. Modul G4 og G5. Godstransporten. Vilkår og praksis
- Yrkessjåfør. Modul P4 og P5. Persontransporten. Vilkår og praksis
- Yrkessjåfør. Modul 6. Sikker atferd på vegen
- Yrkessjåfør. Modul 1 6. Person- og godstransport
Fagbokforlaget har også et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører:
- Yrkessjåfør. Modul 1 6. Etterutdanning. Person- og godstransport
- PowerPoint-presentasjon som følger læreboka modul for modul
- Instruktørkurs med eksempler og oppgaver fra læreplanen for etterutdanning

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
145,-