Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Service og samferdsel vg1
Forfattere:
ISBN:
9788211013194
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Digital ressurs
Service og samferdsel vg1

Service og samferdsel vg1
Ressursbok

Ressursboka hører til en tidligere utgave av læreverkene i service og samferdsel Vg1.

Ressursboka er ein del av læremiddelpakken frå Fagbokforlaget til dei tre programfaga planlegging, drift og oppfølging og kommunikasjon og service i programområdet service og samferdsel på Vg1. Boka inneheld mellom anna, læreplanen, metodestoff, vurdering, prosjekt, bedriftsetablering, økonomiske modellar, tilleggsoppgåver til hovuddelane i Temaboka, integrerte oppgåver,prosjekt til fordjuping forslag til nokre oppgåver.

Metodestoffet tek sikte på å hjelpe elevane i ulike studiesituasjonar. Økonomiske modellar er ei rettleiing i bruk av reknearkmodellane som forlaget tilbyr. Tilleggsoppgåvene er sorterte etter dei fire hovuddelane i Temaboka. Oppgåvene følgjer progresjonen innanfor kvar hovuddel. Dei integrerte oppgåvene dekkjer fleire læreplanmål. Her er oppgåver som hentar stoff frå eitt av dei tre programfaga og oppgåver som integrerer stoff frå fleire programfag.

Det har kommet nye bøker til service og samferdsel Vg1 høsten 2016.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
259,-