Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Service og samferdsel vg1
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211012524
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
420
Digital ressurs
Service og samferdsel vg1

Service og samferdsel vg1
Temabok

Temaboka og IT-guiden dekkjer til saman læreplanmåla til dei tre programfaga i service og samferdsel, Vg1 i vidaregåande opplæring: planlegging, drift og oppfølging og kommunikasjon og service. Temaboka samlar teorien i dei tre programfaga i éi bok, medan IT-guiden tek for seg den grunnleggjande opplæringa i tekstbehandling, rekneark, presentasjons.verktøy, bruk av Internett og e-post o.l. I denne utgåva av læreboka er hovudstrukturen som i tidlegare utgåver, men nokre kapittel er sterkt omarbeidde. Dessutan er stoffet tilpassa samfunnsutvikling og lovendringar, til dømes ei ny marknadsføringslov. Vi har også arbeidd ut Temaoppgåver, ei eiga bok som inneheld oppgåver med ulik vanske.grad til kvart kapittel i Temaboka. Til læreverket høyrer dessutan nettressursar for lærarar og elevar, og desse bøkene: - Ressursbok - Lovsamling (felles for Vg1 og Vg2) - Lærarrettleiing på nett

NB! Vi tilbyr nye bøker i service og samferdsel frå hausten 2016. Desse følgjer revidert læreplan i faget.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
629,-