Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sanselig didaktisk design
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232103089
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
244
Sanselig didaktisk design

Sanselig didaktisk design
Space me

Målet til skriftserien Skole- og utdanningsforsking er å bidra til kunnskapsutvikling om skole, læring og utdanning. I serien gir vi ut både fagfellevurderte og ikke fagfellevurderte antologier, monografier og forskningsrapporter. Serien er etablert ved Program for lærerutdanning, NTNU. Dette er publikasjon nr. 6 i skriftserien.

Estetisk tilnærming til læring er mangelvare i skole og lærerutdanning.
Sanselig didaktisk
design
omhandler didaktisk tenkning i et estetisk perspektiv.

FoU-prosjektet SPACE ME var et møte mellom kunstfag og naturfag som ble gjennomført i
regi av Program for lærerutdanning, NTNU i samarbeid med to ungdomsskoler 2011-2012.
Forfatterne begrunner verdien av sanselig didaktisk design med at den:
- har en overgripende estetisk tilnærming til læring
– vektlegger multimodalitet
– forstår ulikhet blant elever som en skapende kraft i undervisning
– baserer seg på undersøkende og dialogbaserte forløp
– vektlegger dramaturgisk tenkning i didaktisk kontekst
– setter søkelys på kroppslig læring
– ser kunstmøter som en framhevet del av læring
Bidragsyterne er Tone Pernille Østern, dansekunstner og førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk, Alex Strømme, biolog og dosent i naturfagdidaktikk, Anna-Lena Østern,
professor i kunstfagdidaktikk, Audun Mollan Kristoffersen, lærer og improvisasjonsskuespiller og Ran Peleg, stipendiat i naturfagdidaktikk og skuespiller i fysisk teater.

Målgruppen for boka er undervisere i ulike skoleslag og skolefag, lærer- og kunstpedagogstudenter, lærerutdannere, kunstnere og praksisorienterte forskere innenfor
et bredt didaktisk felt.


Program for lærerutdanning
Dette er en rapport fra NTNU Skole- og læringsforsking ved Program for lærerutdanning.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-