Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sanselig didaktisk design
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
489,-

Sanselig didaktisk design
Space me

Målet til skriftserien Skole- og utdanningsforsking er å bidra til kunnskapsutvikling om skole, læring og utdanning. I serien gir vi ut både fagfellevurderte og ikke fagfellevurderte antologier, monografier og forskningsrapporter. Serien er etablert ved Program for lærerutdanning, NTNU. Dette er publikasjon nr. 6 i skriftserien.Estetisk tilnærming til læring er mangelvare i skole og lærerutdanning. Sanselig didaktiskdesign omhandler didaktisk tenkning i et estetisk perspektiv.FoU-prosjektet SPACE ME var et møte mellom kunstfag og naturfag som ble gjennomført iregi av Program for lærerutdanning, NTNU i samarbeid med to ungdomsskoler 2011-2012.Forfatterne begrunner verdien av sanselig didaktisk design med at den:- har en overgripende estetisk tilnærming til læring– vektlegger multimodalitet– forstår ulikhet blant elever som en skapende kraft i undervisning– baserer seg på undersøkende og dialogbaserte forløp– vektlegger dramaturgisk tenkning i didaktisk kontekst– setter søkelys på kroppslig læring– ser kunstmøter som en framhevet del av læringBidragsyterne er Tone Pernille Østern, dansekunstner og førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk, Alex Strømme, biolog og dosent i naturfagdidaktikk, Anna-Lena Østern,professor i kunstfagdidaktikk, Audun Mollan Kristoffersen, lærer og improvisasjonsskuespiller og Ran Peleg, stipendiat i naturfagdidaktikk og skuespiller i fysisk teater.Målgruppen for boka er undervisere i ulike skoleslag og skolefag, lærer- og kunstpedagogstudenter, lærerutdannere, kunstnere og praksisorienterte forskere innenforet bredt didaktisk felt. Program for lærerutdanningDette er en rapport fra NTNU Skole- og læringsforsking ved Program for lærerutdanning.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232103089
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
244
Sanselig didaktisk design