Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sandneshistorien
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Digital ressurs i salg
1 509,-

Sandneshistorien
Bind i & II

I 2010 er det 150 år siden Sandnes fikk status som ladested. Sandneshistorien beskriver hvordan byen utviklet seg fra en husklynge innerst i Gandsfjorden til å bli en av Norges største byer.

Forfatterne beskriver levekår, boligforhold, organisasjonsliv og politikk. Ikke minst er utviklingen i byens handel, industri og næringsliv sentralt i verket.

Det første bindet handler om perioden fra 1860 til kommunesammenslåingen i 1965, da lille Sandnes ble slått sammen med Høyland og deler av Hetland og Høle kommuner.

Det andre bindet handler om perioden fra 1965 til i dag, en periode som bærer preg av sammenvoksingen med Stavanger.

Lars Gaute Jøssang er førsteamanuensis ved Lærerhøgskolen ved Norsk lærerakademi (NLA) i Bergen.

Svein Ivar Langhelle er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Birger Lindanger er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Gunnar Nerheim er professor ved Universitetet i Stavanger.

Olav Tysdal er førstelektor ved Universitetet i Stavanger.

Helge Hansen er fotograf.

Forfattere:
ISBN:
9788245010381
Utgitt:
Utgave:
1
Sandneshistorien