Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samvær med demente
Forfattere:
ISBN:
9788276748369
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
147
Samvær med demente

Samvær med demente
Råd til pårørende og hjelpepleiere

Demens er en sykdom som gradvis bryter ned mentale funksjoner grunnet tap av hjerneceller. Den svekkede hjernekapasiteten går ut over hukommelsen, orienteringsevnen og dømmekraften. Symptomer som angst, sinne og forvirring følger ofte med sykdommen og kan være vanskelig å håndtere for omgivelsene.

Livet kan likevel romme mange gode opplevelser for mennesker som rammes av demens. Best mulig livskvalitet for den demente avgjøres i stor grad av hvordan samspillet med andre mennesker fungerer. I samme grad som alle andre har demente behov for å inngå i meningsfulle relasjoner og bli behandlet med respekt.

Denne boken retter seg både til familie og profesjonelle hjelpere med veiledning og konkrete råd i samvær med demente. Boken er lettlest, og kapitlene kan leses uavhengig av hverandre.

Jane Cars og Birgitta Zander er psykologer med lang erfaring innenfor eldreomsorg. De arbeider begge med veiledning og utdanning av fagpersonell. I mange år har de arbeidet med hukommelsesproblemer og støttende samtaler til demenslidende og deres familier.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
279,-