Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sammen så det hjelper
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Sammen så det hjelper
Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier

Sammen så det hjelper er en metodebok innen helse- og sosialfagene. Den henvender seg til fagfolk som i sitt daglige arbeid møter barn, ungdom og foreldre. Boka retter seg mot de som arbeider med familier der noen sliter, men den kan også være relevant for andre, som for eksempel pedagogisk personell.

Forfatterne skriver engasjert om relasjoners betydning for mental helse og trivsel og legger vekt på mestrings- og ressursdimensjonen. De legger til grunn en stor faglig spennvidde med særlig vekt på psykisk helsearbeid. De gir leseren konkrete ideer og praktiske anvisninger til arbeid i barne- og familiesamtaler. Det har vært en målsetting for dem å bygge bro mellom brukernes og deres egne erfaringer, og å formidle disse på en spennende måte til nytte for mange.

Hvert kapittel i boka inneholder historien til et eller flere barn og beskriver de metodene som har vært hensiktsmessige å bruke for å kunne hjelpe og støtte det enkelte barnet i en vanskelig og uoversiktlig situasjon. Boka gir leseren håndgripelige forslag til samtaleteknikk, enkle hjelpemidler og forklaringer på hvordan man kan gå fram. I tillegg har boka et foreldreperspektivet. Den viser hvordan foreldre med psykiske lidelser kan få hjelp, for eksempel gjennom samtalegrupper eller Marte Meo-metoden, til å se at de til tross for sykdommen mestrer å støtte barnet og gi det barnet trenger.

Boka er skrevet av to erfarne barnevernspedagoger og familieterapeuter. De har undervist og holdt utallige kurs i å snakke med barn og familier som av ulike grunner strever i sine liv. Endelig har de samlet en del av sine erfaringer i bokform, og de deler sin kunnskap med alle som er opptatt av og arbeider med barn, ungdom og deres familier.

 

Forfattere:
ISBN:
9788245007893
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
235
Sammen så det hjelper