Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sammen om kunnskap
Forfattere:
ISBN:
9788245004878
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
144
Sammen om kunnskap

Sammen om kunnskap
Kvalifiseringsarbeid i barnehagens personalgruppe

Barnehagen er en dynamisk organisasjon som speiler samfunnsendringer, og som hele tiden selv må være i utvikling. Barn og voksne lærer og utvikler kunnskap gjennom gjensidige prosesser innenfor et demokratisk fellesskap. Faglig kompetanseutvikling er et krevende prosjekt som utfordrer ideer, tradisjoner, vanetenkning, arbeidsmåter og holdninger, og som ikke skjer automatisk. Boken problematiserer hvordan barnehager aktivt kan arbeide med sin egen utvikling, i lys av ny Rammeplan for barnehagen, ny kunnskap på barnehagefeltet og raske samfunnsendringer.

Gjennom eksempler fra ulike læringsprosjekter belyser forfatterne mulige veier å gå i den videre utviklingen av barnehagenes faglige kompetanse. Ikke minst diskuterer de hvordan praksisfelt og høgskole sammen med andre aktører kan utvikle kunnskap og kompetanse.

Boken henvender seg til alle som er opptatt av kompetanseutvikling, men spesielt til studenter i førskolelærerutdanningen og ansatte i barnehager.

Anne Furu og Marit Granholt er høgskolelektorer i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo, og har gjennom flere år arbeidet med kompetanseutviklingsprosjekter i nært samarbeid med praksisfeltet. I 2005 fikk de lærerutdanningens pris for godt læringsarbeid for sitt arbeid med læringsprogrammet KOMPASS et kurstilbud rettet mot assistenter i barnehage.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
385,-