Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samfunnsfarmasi
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788245007985
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Samfunnsfarmasi

Samfunnsfarmasi
Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse

Dette er den første norske lærebok i samfunnsfarmasi, og boken beskriver farmasøyters oppgaver og ansvar i samfunnet og legemidlers betydning for folkehelsen i ulike faser av livet. Vi får innsikt i farmasiens historie, profesjon og yrkesarenaer og følger legemidlet fra idé og klinisk utprøving til markedsføring og alminnelig bruk i befolkningen.

Forfatterne ser nærmere på helsevesenet og apotek- og legemiddellovgivningen samt det globale legemiddelmarkedet. Boken gir også en introduksjon til legemiddelepidemiologi og -økonomi og en innføring i begreper som medikalisering og sosial ulikhet i helse.

Oppgaver med løsningsforslag vil ligge på
www.fagbokforlaget.no/samfunnsfarmasi

Boken retter seg særlig mot farmasistudenter på bachelor- og masternivå.

Anne Gerd Granås er førsteamanuensis ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen.

Kjersti Bakken er førsteamanuensis ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen, og Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.