Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet
Forfattere:
ISBN:
9788245010596
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
216
Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Denne boken gir barnehagelærerstudenter og barnehagelærere en innføring i utvalgte samfunnsfaglige temaer knyttet til Kunnskapsdepartementets «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» fra 2011.

Hvert kapittel består av en fagdel som følges opp av didaktiske refleksjoner omkring hvordan disse temaene kan formidles i barnehagen. Det gis også konkrete forslag til hvordan en praktisk kan arbeide med rammeplanens fagområder i barnehagen.

Temaer som blir behandlet i boken, er barndom og oppvekst i historisk perspektiv, kjønn, likestilling og moderne familieformer, barnehage og familie i samspill, barnehagen i nærmiljøet, Norge som flerkulturelt samfunn, samene som urfolk og kulturell minoritet, og barns rettigheter.

Tone Aarre er førstelektor ved samfunnsfagseksjonen på Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. Kari Blom har vært førsteamanuensis samme sted og hun var også rektor ved Høgskolen i Bergen i seks år.