Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Samarbeidslæring i skolen
Forfattere:
ISBN:
9788283722673
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
90
Samarbeidslæring i skolen

Samarbeidslæring i skolen
Metoder og øvelser

Skolen skal bidra og støtte til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig. Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre (overordnet del 2.1).

Samarbeidslæring skaper større evne til problemløsning og kritisk tenkning, og styrker evnen til å lytte og forstå. Flere av øvelsene i dette heftet er inspirert av Kagans samarbeidsstrukturer. I engelskspråklige land kalles samarbeidslæring for «cooperative learning».
Gjennom øvelser som krever samarbeid, dialog og meningsbrytning, skjer det både faglig og sosial læring og utvikling. Gøy er det også!

Innhold:
  • Om samarbeidslæring 
  • Fem grunnprinsipper for samarbeidslæring 
  • Å lære å samarbeide 
  • 65 metoder og øvelser som kan brukes i grunnskolen og videregående opplæring 
  • Samarbeid, dialog og meningsbrytning
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
145,-