Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Sal og marknadsføring
For programområdet reiseliv i utdanningsprogrammet service og samferdsel

Denne boka dekkjer læreplanmåla i programfaget sal og marknadsføring i programområdet reiseliv på Vg2 i service og samferdsel, bortsett frå målet om webdesign, som er dekt i den nye verktøyopplæringsboka IT-guiden for Microsoft Office 2007/Windows Vista.

Forfattarane har prøvd å gjere framstillinga så enkel og praksisnær som mogeleg. Språket er tilpassa nivået til elevane, og mange av døma og oppgåvene tek utgangspunkt i verkelege hendingar.

Kapittel 8 «Reservasjonssystem» er skrive av Anne Løschbrandt.

Til læreverket er det utarbeidd ei elektronisk lærarrettleiing med løysingsforslag til alle oppgåvene.

Fagbokforlaget tilbyr også lærebøker til dei to andre programfaga i same programområde;
Etablering og drift og Vertskapsrolla.

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211013170
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
224
Verk:
Service og samferdsel
Sal og marknadsføring