Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Så främmande det lika
Forfattere:
ISBN:
9788251922050
Utgitt:
Utgave:
1
Så främmande det lika

Så främmande det lika
samisk konst i ljuset av religion och globalisering

Vad är "samisk konst"? Syftar begreppet helt enkelt till den konst som gjorts av samer? Utmärker sig "samernas konst" genom något specifikt? Eller skapar varje objekt sitt eget konstbegrepp? Hur navigerar den samiska konsten mellan den internationaliserade konstsfären och det egna folkets traditioner? Boken utforskar bl a dessa frågor, och undersöker särskilt hur konstnärerna kreativt utvecklar "världskonsten" i den pågående globaliseringen. Ett stort antal verk i samtidskonsten tolkas närgånget med tanke på hur naturbilden, etniciteten, religionen och konstförståelsen växelverkar med varandra. Efter en längre introduktion i den samiska konstens historia belyser författaren utvalda konstnärers bilder i detaljerade tolkningar (Iver Jåks, Britta Marakatt Labba, Oddmund Kristiansen, Odd Sivertsen m fl).

Bokens avslutande del kontrasterar Sápmis konst mot världskonsten i Peru och det aborigina Australiens samtidskonst. Teorier och metoder från konstvetenskapen, konstantropologin, sameforskningen och religionsvetenskapen/teologin möter varandra i en inspirerande forskningsprocess. Allteftersom denna framskrider närmar sig läsaren den erfarenhet som Nils-Aslak Valkeapää sammanfattar i formeln "Så fjernt det nære", eller i författarens omtolkning: Så främmande det lika.

Sigurd Bergmann är professor i religionsvetenskap vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.