Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Runestudiar
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232102150
Utgitt:
Utgave:
1
Runestudiar

Runestudiar
Festskrift til Jan Ragnar Hagland

Jan Ragnar Hagland har bak seg ein omfattande vitskapleg produksjon med hovudvekt på norrønt språk og litteratur. Han har også gitt viktige bidrag innafor andre område av språkvitskapen, bl.a. nyare norsk og nordisk språkhistorie. Med dette festskriftet vil venner og kolleger heidre han på 70-årsdagen. Boka inneheld artiklar frå eitt av spesialområda hans, runologi. Her har Hagland gjort ein banebrytande innsats.

Jan Ragnar Hagland (f. 1943 i Haugesund) er professor i norrøn filologi ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, NTNU. Han har vore tilsett ved NTNU sidan 1970. Han har omsett fleire islendingesagaer til norsk, og saman med Jørn Sandnes har han omsett Frostatingslova og Bjarkøyretten. Hagland er medforfattar av mellom anna Handbok i norrøn filologi (2004) og Trøndersk språkhistorie (2008).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
369,-