Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Revisorloven med kommentarer
Forfattere:
ISBN:
9788270823000
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
472
Revisorloven med kommentarer

Revisorloven med kommentarer

Boken er supplert med kommentarer til nye og endrede bestemmelser som gjennomfører EUs revisjonsdirektiv, blant annet de helt nye kapitlene i loven om særlige plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse og om kvalitetskontroll. Kapittel 5 om revisors oppgaver er oppdatert i henhold til de omarbeidede revisjonsstandardene (Clarity-prosjektet). Boken er supplert med lovendringer som følger opp forslag til Skatteunndragelsesutvalget (NOU 2009: 4) og Finansskandaleutvalget (NOU 2008: 16).

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
719,-