Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Reversering  av EF- og EØS-stridig statsstøtte
Forfattere:
ISBN:
9788245002546
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
197
Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte

Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte

Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte er den første samlede fremstilling av statsstøttesanksjonene etter EØS-avtalen. Både statsstøtteprosessen og EØS-myndighetenes sanksjonskompetanse er inngående behandlet.

Emner boken tar opp, er blant annet
- grunnlaget for tilbakeføring etter EF- og EØS-retten
- beskyttelse av støttemottagers berettigede forventninger på EF- og EØS-nivå
- kravene til statens oppfyllelse av tilbakeføringsvedtak fra EØS-myndighetene
- grunnlaget for tilbakeføring etter intern rett
- gjennomføring av tilbakeføringskrav etter intern rett
- privat håndhevelse av forbudet mot iverksettelse av ny støtte

Fremstillingen er skrevet for alle aktører som involveres i statsstøttesaker, fra støttegivende myndigheter - som departementer, fylkeskommuner og kommuner - til støttemottagere og deres juridiske rådgivere. Samtidig gir fremstillingen veiledning for aktører som mener at deres konkurrenter mottar ulovlig statlig støtte.

Erling Hjelmeng er dr.juris. (2003) på avhandlingen "Privat håndhevelse av EØS-avtalens konkurranseregler". Han har erfaring fra Konkurransetilsynet og næringslivet og er i dag førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
525,-