Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rettslære 2 (2018), d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211028013
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
340
Verk:
Rettslære (2017 / 2018)
Trinn:
VG3
Rettslære 2 (2018), d-bok

Rettslære 2 (2018), d-bok
For programfaget rettslære

Dette er 4. utgave (2018) av Hasse Bergstrøms Rettslære 2. I forhold til forrige utgave er den oppdatert med ny lovgivning og nyere rettspraksis, blant annet på området kjøps- og forbrukerrett. Ugyldighet i avtaleretten er grundigere behandlet. Det samme er arbeidsgiveransvaret i erstatningsretten, blant annet med særskilt behandling av det offentliges erstatningsansvar som arbeidsgiver. Mye av oppgavestoffet er fornyet.

Når det kommer endringer i aktuelle lover før neste utgave utkommer, legges det ut oppdatert tekst i nettressursen, og løsningsforslagene oppdateres i henhold til ny lovgivning. Ny tekst som omhandler den nye personopplysningsloven, kan lastes ned under kapittel 6 i nettressursen.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
225,-

Bøker i samme serie