Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rettslære 1, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211042910
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
350
Verk:
Rettslære
Trinn:
VG2
Rettslære 1, d-bok

Rettslære 1, d-bok
For programfaget rettslære

Den nye utgåva av Rettslære 1 er skriven til læreplanen for rettslære 1 etter fagfornyinga. I tråd med intensjonen i fagfornyinga er omfanget av teori noko redusert. Gjennom djupdykkoppgåver og utfyllande teori i nettressursen blir det lagt opp til at elevane skal kunne utforske og gå i djupna på enkelte tema.

Boka er delt inn i desse ti kapitla:
  1. Noreg som rettsstat
  2. Juridisk metode
  3. Forbrukarkjøpsrett
  4. Avtalerett
  5. Mindreårige og det beste for barnet
  6. Ekteskap og sambuarskap
  7. Arverett
  8. Likestilling og diskriminering
  9. Arbeidsrett
  10. Juridiske problemstillingar

Læreverket for rettslære 1 omfattar læreboka Rettslære 1, lovsamling, oppslagsboka SVAR. Slik løyser du oppgåver i rettslære og nettressursar for elevane og læraren.
Format
Språk
Forventes utgitt 01.08.2021
Antall
175,-

Bøker i samme serie