Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rettslære 1, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211023124
Utgitt:
Utgave:
4
Verk:
Rettslære
Trinn:
VG2
Digital ressurs
Rettslære 1, d-bok

Rettslære 1, d-bok
For programfaget rettslære 1

Læreverket er skrive for programfaget rettslære 1 i vidaregåande skule. Boka gir grundege forklaringar på enkelte område, så boka kan passe godt for selvstudiar. Boka har samandrag av nye, sentrale dommar frå Høgsterett, og det er utvikla mange nye praktiske oppgåver. I Rettslære 1 d-bok er det eit oppdatert kapittel 6 med ny straffelov implementert.

Komponentar:
- Grunnbok
- Lovsamling
- Fagnettstad for elev
- Fagnettstad for lærar
- d-bok

Hasse Bergstrøm er cand.jur. og cand.oecon. frå Universitetet i Oslo. Han har meir enn 35 års undervisningserfaring i faga, og frå lærarutdanninga (ILS) ved UiO. Bergstrøm har lang erfaring som lærebokforfattar.

Rettslære 1 d-bok kombinerer det beste frå den tradisjonelle læreboka med moglegheitene som ligg i teknologien. Bøkene er tilpassa bruk på smarte tavler, nettbrett og PC, og gir nye moglegheiter for elev og lærar.

Rettslære 1 d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Markering: uthev tekst
- Bokmerke: merk sider du vil finne raskt
- Notatfunksjon: lag eigne notatar og samle dem ein stad
- Klikkbar innholdsfortegnelse og søkefunksjon

 

 

 

 

Bøker i samme serie