Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Retten til individuell plan og koordinator
Forfattere:
ISBN:
9788245014228
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
118
Retten til individuell plan og koordinator

Retten til individuell plan og koordinator

Individuell plan er et viktig virkemiddel innen helsetjenesten for å sikre et tjenestetilbud som er individuelt tilpasset, helhetlig og sammenhengende.

Boken tar opp sentrale rettslige problemstillinger ved individuell plan. Den redegjør for hvem som har rett til individuell plan, hvem som er ansvarlig for å utarbeide en slik plan, hvilke krav som stilles til innholdet i planen, og hvilke krav som stilles til samarbeid og koordinering. Videre redegjør den for pasientens, brukerens og pårørendes rett til å medvirke når individuell plan skal utarbeides, og kommunens og spesialisthelsetjenestens plikt til å legge til rette for brukermedvirkning. Boken redegjør også for hvilke muligheter pasient og bruker har til å få overprøvd manglende utarbeidelse av individuell plan.

De senere år er helse- og sosiallovgivningen endret på vesentlige punkter, noe som også har betydning for reguleringen av individuell plan. Boken er i denne 4. utgaven oppdatert med lover og forskrifter frem til og med oktober 2013.

Boken er rettet mot studenter innenfor helse- og sosialfag på høgskole- og universitetsnivå, mot personell i kommuner og spesialisthelsetjeneste og mot personer som har behov for individuell plan, deres pårørende og organisasjoner.

Alice Kjellevold er dr. juris og førsteamanuensis i juridiske fag ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. Hun arbeider med helse- og sosialrettslige spørsmål.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
349,-