Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Religion, verdier og danning
Forfattere:
ISBN:
9788245010985
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
164
Religion, verdier og danning

Religion, verdier og danning
Barns møte med de store spørsmål i livet

Denne boken handler om måter å snakke om religion, verdier og danning på i pedagogisk virksomhet. Den tar for seg de store spørsmålene i livet: om mening, om godt og ondt, om hvem vi ønsker å være, og hva det er å være et menneske. Boken drøfter hvordan religion kan være både kultur og tro, hvordan verdisystemene endres, og hvilke vilkår et sekularisert samfunn gir for barns danning.

Boken retter seg primært mot voksne som møter barn i barnehage og tidlig skolealder, men er relevant for alle som er opptatt av barns danning i et samfunn med økende mangfold kulturelt, moralsk og religiøst.

Sturla Sagberg er professor i religion, livssyn og etikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning.

 

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
359,-