Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Reguleringsteknikk for automatikerfaget
Forfattere:
ISBN:
9788241206108
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
223
Reguleringsteknikk for automatikerfaget

Reguleringsteknikk for automatikerfaget

 Boka er utformet spesielt for videregående skole, studieretning for automatikere, men den dekker også behovet for litteratur innen etterutdanning av fagpersonell i faget reguleringsteknikk. Det forutsettes at leseren har grunnleggende kunnskaper i prosessinstrumentering. I tillegg til boka fins det en nettbasert del med kommentarer og tillegg til boka.

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
459,-