Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Regnskapsføring og økonomiarbeid
Forfattere:
ISBN:
9788256268061
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
209
Regnskapsføring og økonomiarbeid

Regnskapsføring og økonomiarbeid

Kompendiet er todelt og tar for seg regnskapsføring i små bedrifter og økonomifunksjonen i store bedrifter. Målsettingen er å gi leseren et innblikk i hvordan oppgaver innen økonomi og regnskap utøves, og hvordan organiseringen og noen av oppgavene varierer alt etter størrelse på bedriften. Også outsourcing drøftes.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
469,-