Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Regler for flyttbare innretninger 2016
Forfattere:
(Utgiver)
ISBN:
9788245017335
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
1470
Regler for flyttbare innretninger 2016

Regler for flyttbare innretninger 2016
Regulations for mobile offshore units 2016

Denne utgaven er ajourført med lov- og forskriftsendringer per 1.1.2016.