Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rapportlære for kriminalomsorgen
Forfattere:
ISBN:
9788245025286
Utgitt:
Utgave:
1
Rapportlære for kriminalomsorgen

Rapportlære for kriminalomsorgen

Denne læreboken gir en grundig gjennomgang av rapportskriving for ansatte i kriminalomsorgen. Forfatterne forklarer gangen i hendelses- og avhørsrapportering og opptak av innsattes, domfeltes og vitners forklaring og gjør rede for aktuelle lover og forskrifter knyttet til rapportering. Boken er ment for aspiranter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, men den er også relevant som oppslagsverk for ansatte i fengslene og friomsorgen som i sitt daglige arbeid skriver rapporter og opptar forklaringer.

Erik Halvorsen er fengselsbetjent og aspirantveileder i Telemark fengsel, avdeling Skien. Halvorsen har erfaring som faglærer, og han er sensor i rapportfaget.

Naima Khawaja er fengselsførstebetjent og ansatt som prosjektleder i Krimialomsorgsdirektoratet. Khawaja har erfaring som faglærer, og hun er sensor i rapportlære.

Birgitte L. Storvik er jurist og førstelektor ved KRUS. Storvik har tidligere jobbet som jurist og inspektør i fengsel, og hun har gitt ut flere fagbøker.