Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
nyhet Rapportlære for kriminalomsorgen, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
330,-

Rapportlære for kriminalomsorgen, e-bok

Denne læreboken gir en grundig gjennomgang av rapportskriving for ansatte i kriminalomsorgen. Forfatterne forklarer gangen i rapportering av hendelser og opptak av innsattes, domfeltes og vitners forklaring. Gjennom momentlister, gir forfatterne tydelig oversikt over viktig innhold i hendelsesrapporter ved ulike typer hendelser og beskriver hva som bør innhentes av informasjon ved opptak av forklaringer fra de samme hendelsene. Det blir også redegjort for aktuelt regelverk knyttet til rapportering. Boken er ment for aspiranter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, men den er også relevant som oppslagsverk for ansatte i fengslene og friomsorgen som i sitt daglige arbeid skriver rapporter og opptar forklaringer.

Erik Halvorsen er fengselsbetjent og aspirantveileder i Telemark fengsel, avdeling Skien. Halvorsen har erfaring som faglærer, og han er sensor i rapportfaget.

Naima Khawaja er rådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet og er utdannet ved befalsskolen, fengselsskolen og BI. Hun har erfaring fra flere fengselsenheter og er engasjert av KRUS som fagperson i rapportfaget.

Birgitte L. Storvik er jurist og førstelektor ved KRUS. Storvik har tidligere jobbet som jurist og inspektør i fengsel, og hun har gitt ut flere fagbøker.

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Forfattere:
ISBN:
9788245052411
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
140
Rapportlære for kriminalomsorgen, e-bok