Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rammeplan for barnehagen
Forfattere:
ISBN:
9788283721393
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
48
Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for barnehagen
Innhold og oppgaver

Heftet inneholder forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som trådte i kraft fra 1. august 2017. 


I tillegg inneholder det kunnskapsdepartementets pressemelding som beskriver de viktigste endringene i den nye rammeplanen sammenlignet med planen fra 2006. Bakerst i heftet finner du paragrafene fra barnehageloven som fastsetter overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, og annet lovstoff det henvises til i rammeplanen. 


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift hjemlet i barnehageloven og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet fastsatt i barnehageloven på internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til. 


Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.


Heftet er aktuelt for styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet i barnehagen, styret i barnehagen, samarbeidsutvalget og foreldre, barnehageeiere og barnehageavdelingen i kommunen. 


Oppdatert oer 1. september 2018.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
105,-
inkl. mva