Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
295,-

Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok
vg2-vg3 ambulansefag

D-bok, Fagbokforlagets digitale utgave av den trykte boka, har markering av tekst, egne notater og en integrert ordbok oversatt til over 20 ulike språk.

Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og samhandle i ulike pasientforløp og etter yrkesetiske retningslinjer. Elevene lærer viktigheten av tydelig, tillitsvekkende og empatisk dialog med pasienter og aktører i helsetjenesten, og de får strategier for stressmestring og konflikthåndtering. Boka gir også kompetanse i veiledning og bruk av kommunikasjonssystemer og samband. 

Denne læreboka er en del av et komplett læreverk som dekker den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. Serien består av en tverrfaglig nettressurs og til sammen fire lærebøker som følger programfagene:

  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling

I lærebøkene møter elevene lettleste og oversiktlige verk hvor begrepsinnlæring står sentralt. Bøkene har ordforklaringer i margen, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til dybdelæring. Illustrerte caser med faste karakterer følger elevene gjennom verket og gjør fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211045539
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
368
Verk:
Puls ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok