Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Puls Ambulansemedisin 2, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Forventes utgitt 20.02.2024
293,-

Puls Ambulansemedisin 2, d-bok
vg2-vg3 ambulansefag

D-bok, Fagbokforlagets digitale utgåve av den trykte boka, har markering av tekst, eigne notat og ei integrert ordbok som er omsett til over 20 ulike språk.

Denne læreboka gir eit solid kunnskapsgrunnlag i sjukdommar og skadar hos pasientar i alle aldrar. Svangerskap og fødsel, psykiske sjukdomstilstandar og utfordringar hos den eldre pasienten har fått spesiell merksemd. Elevane får god kjennskap til triagering, undersøking, prehospital behandling, overvaking og transport av pasientar. 

Puls Ambulansemedisin 2 er ein del av eit komplett læreverk som dekkjer den nye læreplanen for vg2 ambulansefag og vg3 ambulansefaget. Verket består av ein tverrfagleg nettressurs og til saman fire lærebøker som følgjer programfaga:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevane lettlesne og oversiktlege verk der innlæring av omgrep står sentralt. Bøkene har ordforklaringar i margen, omgrepsregister, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til djupnelæring. Illustrerte casar med faste karakterar følgjer elevane gjennom verket og gjer fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211045515
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
Puls vg2/3 ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Ambulansemedisin 2, d-bok