Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Puls Ambulansemedisin, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211045546
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
448
Verk:
Puls vg2/3 ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Ambulansemedisin, d-bok

Puls Ambulansemedisin, d-bok
vg2/3 ambulansefag

D-bok, Fagbokforlagets digitale utgave av den trykte boka, har markering av tekst, egne notater og en integrert ordbok oversatt til over 20 ulike språk.

Denne læreboka gir et solid kunnskapsgrunnlag i anatomi, fysiologi, sykdommer og skader hos pasienter i alle aldre. Svangerskap og fødsel, psykiske sykdomstilstander og utfordringer hos den eldre pasienten er viet spesiell oppmerksomhet. Elevene får god kjennskap til triagering, undersøkelse, prehospital behandling, overvåking og transport av pasienter. De lærer også om hygiene, smittevern, medikamenthåndtering og -behandling samt bruk av medisinskteknisk utstyr. 

Puls Ambulansemedisin er en del av et komplett læreverk som dekker den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. Serien består av en tverrfaglig nettressurs og til sammen tre lærebøker som følger programfagene:
  • Ambulansemedisin
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene lettleste og oversiktlige verk hvor begrepsinnlæring står sentralt. Bøkene har ordforklaringer i margen, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til dybdelæring. Illustrerte caser med faste karakterer følger elevene gjennom verket og gjør fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Format
Språk
Forventes utgitt 02.08.2022
Antall
179,-

Bøker i samme serie