Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Psykologiens historie
Forfattere:
ISBN:
9788256262267
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
91
Psykologiens historie

Psykologiens historie
Kommentarhefte

Dette kommentarheftet er skrevet til boka En psykologihistorie
av Karl Halvor Teigen.
I heftet blir stoffet i læreboka gjennomgått. Det er
ment som et supplement til læreboka og en støtte i arbeidet med
pensumlitteraturen. Det er en forutsetning at læreboka brukes
samtidig med kommentarheftet.

Det er utarbeidet kommentarhefter i følgende emner:

- Generell psykologi (Innføring i psykologi og Psykologiens historie)
- Forskningsmetoder I
- Sosialpsykologi