Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Psykisk helsevernloven
Forfattere:
ISBN:
9788283721577
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
176
Psykisk helsevernloven

Psykisk helsevernloven
med forskrifter og Helsedirektoratets kommentarer 2019

Psykisk helsevernloven skal sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte.


Boka inneholder lov og forskrift med kommentarene knyttet direkte til hver enkelt paragraf, noe som gjør den brukervennlig og nyttig for alle som arbeider innen det psykiske helsevernet; fastleger, legevaktsleger, faglig ansvarlige, annet helsepersonell i psykisk helsevern, helsepersonell som jobber med psykisk helsearbeid og rus i kommunen, kontrollkommisjonene, fylkesmennene samt for pasienter, brukere og pårørende.


Vi har også laget henvisninger mellom lovtekst og forskrift slik at det er lett å finne fram og lettere å se sammenhengen mellom loven og forskriften. Oppdatert per 1. juni 2019.


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
169,-
inkl. mva