Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Psykiatri for helsefag
Forfattere:
ISBN:
9788276748468
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
262
Psykiatri for helsefag

Psykiatri for helsefag

Boken gir en kortfattet innføring i kunnskapsbasert, moderne psykiatri. Den legger vekt sentrale behandlingsmetoder og praktisk bruk av vitenskapelig etterprøvde terapiformer i et samfunnsmedisinsk perspektiv der samhandling står sentralt. Boken har egne kapitler om schizofreni og andre psykoser, stemningslidelser, angst og tvang, spiseforstyrrelser, alders- og nevropsykiatri, personlighetsforstyrrelser og rusmiddelmisbruk. De viktigste behandlingsformene blir grundig omtalt. Forfatterne illustrer teksten med gode eksempler.

Boken henvender seg til sykepleierstudenter og studenter som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid. Også medisinstudenter og allmennpraktiserende leger vil ha nytte av den.

Trond F. Aarre er spesialist i psykiatri og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter på Nordfjordeid.

Petter Bugge er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, og overlege ved Nordfjord psykiatrisenter.

Siv Iren Juklestad er psykiatrisk sykepleier og høyskolelærer ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.