Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Prosjektarbeid
Forfattere:
ISBN:
9788256272303
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
214
Prosjektarbeid

Prosjektarbeid
En veiledning for studenter

Håndbok for studenter som har prosjektarbeid som ledd i et studium ved fagskole, høgskole eller universitet. Boka gir en innføring i arbeidet med å fastlegge målene for prosjektet, samt å planlegge og organisere arbeidet. Det er lagt vekt på å stimulere til refleksjon og læring, både individuelt og i felleskap, i alle faser i prosjektarbeidet. Boka viser hvordan man bør søke informasjon fra forskjellige kilder og gjøre egne undersøkelser. Den tar for seg arbeidet med å skrive prosjektrapporten, refleksjonsnotatet og forberede den muntlige presentasjonen av prosjektet. Hvert kapittel gir råd om hvordan undervisningen bør tilrettelegges og studentgruppen veiledes.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
519,-