Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Prosessledelse, 2. utgave
Forfattere:
ISBN:
9788245024913
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
260
Gå til ressurs
Prosessledelse, 2. utgave

Prosessledelse, 2. utgave
Ledelse og utvikling av prosesser

Denne boken bygger på forutsetningen om at prosesser er sentrale organisatoriske enheter, og at prosesser dermed må ledes. Prosessledelse må utøves for så vel bedriftens prosesser totalt sett som for den enkelte prosess. For mange bedrifter medfører prosessledelse en ny måte å betrakte og lede bedriften på.

Boken gir en systematisk og samlet fremstilling av prosessledelse, både som fagområde og som etablert praksis i bedrifter. Den presenterer og drøfter aktuelle teorier, modeller, metoder, teknikker og utfordringer forbundet med fagområdet. Formålet med boken er å etablere en referanse for praksis, forskning og undervisning, og utvikle prosessledelse som fag. Den behandler prosessledelse fra flere perspektiver.

Boken gir en samlet presentasjon av fagets sentrale temaer i norsk språkdrakt. Den passer for akademikere, forskere og ledere som arbeider med problemstillinger knyttet til prosessledelse. Den kan med fordel også leses av studenter innenfor de fagområder boken er aktuell for.

Boken behandler også digitalisering, og hvordan digital teknologi benyttes til å utvikle mer effektive prosesser.

Jon Iden (dr.polit.) er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han underviser i og forsker på prosessledelse og digitalisering.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
369,-