Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Prosessautomatisering
Forfattere:
ISBN:
9788251912488
Utgitt:
Utgave:
1
Prosessautomatisering

Prosessautomatisering
Med hovedvekt på: metodevalg, planlegging og dokumentering av brukervennlig

Boka har bakgrunnsstoff om prosessautomatisering, den tar opp grunnleggende forutsetninger for a oppna gode og kosteffektive anlegg, og den presenterer retningslinjer for utforelse og dokumentering av automatiseringsanlegg. Boka henvender seg til ingeniorer, teknisk personell og andre som studerer automatisering. Illustrert.