Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Profesjonsetikk for barnehagelærere
Forfattere:
ISBN:
9788245017458
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
152
Profesjonsetikk for barnehagelærere

Profesjonsetikk for barnehagelærere

Barnehagelæreryrket er preget av tett samvær og samhandling med barn og med barnehagepersonalet. Det berører etiske verdier og valg. Profesjonsetikk for barnehagelærere tar utgangspunkt i barnehagelovens verdigrunnlag og arbeid med etiske utfordringer i barnehagen. Boken inneholder relevant teori og nyere forskning på området og beskriver metoder for arbeid med etiske dilemmaer. Barnehagelærerprofesjonen har gjennomgått vesentlige endringer de siste årene: ny yrkestittel, ny utdanning av barnehagelærere og etablering av profesjonsetisk plattform for lærere. Videre har barnehageloven fått både en ny formålsparagraf og en ny innholdsparagraf. Dette er vesentlige endringer som er innarbeidet i den reviderte utgaven av denne boken. I tillegg er det lagt mer vekt på at innholdet er forskningsbasert og faglig fundert.

Boken henvender seg til barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen.

Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
349,-