Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Privatisering fra innsiden
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
619,-

Privatisering fra innsiden
Sammensmeltingen av offentlig og privat organisering

De siste tiårene har det foregått en reformrevolusjon i offentlig sektor i alle vestlige land. Oppfatninger om at velferdsstaten er for dyr, er grunnlaget for reformen. Man mener at offentlig virksomhet kan effektiviseres ved å innføre bedriftsorienterte organisasjonsmodeller. Studier viser at når slike modeller overføres til offentlig virksomhet, endrer det forutsetningene for politisk styring, administrative oppgaver og ansattes arbeidsvilkår.

Boken gir først en innføring i det teoretiske grunnlaget for denne utviklingen. Deretter blir erfaringene med ulike organisasjons- og ledelsesmodeller i private produksjonsbedrifter diskutert. Dette danner basis for en gjennomgang av utviklingen i ulike deler av offentlig virksomhet.

Boken fokuserer på tendensene til arbeidsintensivering som et grunnleggende trekk ved utviklingen og gir en kritisk vurdering av «privatisering fra innsiden». Nye kontrollformer, individualisering og kvantifisering blir belyst innenfor ulike deler av offentlig sektor. Boken kombinerer dyp kompetanse om utviklingen i industrielle virksomheter og offentlig sektor.

Helge Ramsdal er dosent i statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold, og Egil J. Skorstad er professor i organisasjons- og arbeidslivsfag ved samme høgskole.

Forfattere:
ISBN:
9788276748420
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
282
Privatisering fra innsiden