Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Praktiske tips for skoleledelsen
Forfattere:
ISBN:
9788276749861
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
246
Praktiske tips for skoleledelsen

Praktiske tips for skoleledelsen

Å være skoleleder er et stort og omfattende arbeid. Internt på skolen skal både ansatte og elever ivaretas og utfordres til videre utvikling i et nært samspill med hverandre. I tillegg skal foreldrene gis muligheter for innsyn og medvirkning.

Skoleledelsen må også forholde seg til utviklingen i samfunnet og de stadige endringene som pålegges skolene både fra sentralt og kommunalt hold. Med denne boka forsøker forfatteren å gi noen ideer og råd i dette arbeidet med utgangspunkt i egne erfaringer og synspunkter fra 18 år som skoleleder. Selv om boka først og fremst er skrevet for skoleledere, bør den også være av interesse for alle som underviser innen skoleledelse eller lærerutdanning på høyskole eller universitet. Også lærere og foreldre vil kunne finne stoff av interesse i boka.

Marie Føreland er utdannet lærer med tilleggsutdanning innen pedagogikk, norsk, mediekunnskap og skoleutvikling. Hun har arbeidet som lærer, undervisningsinspektør og rektor på til sammen fem skoler. Føreland har vært skolesjef i Mandal og er nå skoledirektør i Kristiansand.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
385,-