Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Praktisk pasientundervisning
Forfattere:
ISBN:
9788245000702
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
164
Praktisk pasientundervisning

Praktisk pasientundervisning


Sykdom endrer livssituasjonen for både den som rammes, og de pårørende. Med riktig kunnskap kan pasient og pårørende takle denne endringen med minst mulig stress og angst, slik at best mulig helse opprettholdes. Pasientrettighetsloven pålegger helsepersonell å undervise og informere samt å forvisse seg om at pasienten og de pårørende har forstått informasjonen.

Denne boken gir helsepersonell inspirasjon og veiledning i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av både forberedt og spontan pasientundervisning. Veiledningen er basert på forskning om pasientundervisning og gjennomgående knyttet til konkrete eksempler for å vise hvordan undervisningsfunksjonen kan ivaretas i praksis. Forfatteren gir instruktive eksempler på hvordan sykepleieren kan imøtekomme pasienten i spontane situasjoner.

Pasientundervisning kom første gang ut i 1994. Pasientrettighetsloven trådte i kraft i 2001, og samtlige kapitler er oppgradert med lovens bestemmelser. Kapitlene om det pedagogiske fundamentet for læring og oppfølging av pasienten hjemme er nyskrevet. Både sykepleierstudenter og praktiserende sykepleiere vil ha god nytte av denne boken.

Vigdis Granum (f. 1944) er sykepleier, fagpedagog og fil.dr. i sykepleiepedagogikk. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og er dekan ved Avdeling for sykepleierutdanning.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
329,-