Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Praktisk kunnskap og profesjonsforskning
Forfattere:
ISBN:
9788245016772
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
242
Praktisk kunnskap og profesjonsforskning

Praktisk kunnskap og profesjonsforskning

Boka handler om en ny måte å forholde seg til profesjonsforskning, hvor forfatterne belyser sentrale spørsmål knyttet til kunnskapsutvikling i praksis. Noen av spørsmålene forfatterne tar tak i, er: Hvordan kan man utforske – og gjennom forskningen utvikle – praktikerens yrkeskunnskap? Hva betyr det å drive praksisforskning? I hvilken grad er tradisjonelle fagdisipliner i stand til å bidra til å takle de ulike utfordringer som praksisutøveren møter i hverdagen? Forfatterne presenterer også «den praktiske kunnskaps modellen», hvor praktikerens egen erfaring står sentralt. Boka er aktuell for praktikere og profesjonsforskere.

James McGuirk er professor, og Jan Selmer Methi er førsteamanuensis, begge ved Universitetet i Nordland.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
469,-