Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 22 april 2016 nr. 3
Forfattere:
ISBN:
9788245086331
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
137
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 22 april 2016 nr. 3

Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 22 april 2016 nr. 3
Lov 28 mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigh

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

På lager - sendes nå
129,-
inkl. mva