Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021
Forfattere:
ISBN:
9788245088939
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
148
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021

Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndig

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovdata.
Særtrykkene inneholder historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Særtrykkene er nyttige for bruk i undervisning og for alle som har behov for lovverket i hendig format.

For oversikt over alle våre særtrykk se www.fagbokforlaget.no.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
200,-
inkl. mva