Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Perspektiver på kommune-Norge
Forfattere:
ISBN:
9788245007886
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
263
Digital ressurs
Perspektiver på kommune-Norge

Perspektiver på kommune-Norge
En innføring i kommunalkunnskap

Boken gir en tverrfaglig innføring i Norges regionale og lokale forvaltningsnivå. Her presenteres fire perspektiver, og viktige verdier knyttes til hvert perspektiv.

Det første perspektivet er kommunen som geografisk enhet: Det geografiske skal danne en funksjonell ramme rundt dagliglivet til de som bor i kommunen. Deretter betraktes kommunen som tjenesteyter og produsent av velferdstjenester. I dette perspektivet er effektivitetsverdien viktig. Deretter beskrives kommunen som politisk arena, og den ses i sammenheng med verdien av demokrati. Til slutt ses kommunen som en integrert del av nasjonalstaten, og verdien av autonomi drøftes.

Boken trekker veksler på disipliner som statsvitenskap, økonomi, geografi og organisasjonsteori, og det er lagt vekt på å gjøre internasjonale sammenligninger.

Dag Ingvar Jacobsen er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
449,-