Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Perspektiver på økonomistyring
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245015034
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
280
Perspektiver på økonomistyring

Perspektiver på økonomistyring

Internasjonalt blir fagområdet økonomistyring benevnt som management accounting and control. Tradisjonelt har fagområdet blitt definert som «teknikker og systemer som ledelsen benytter for å sikre at organisasjonen arbeider etter overordnede mål og strategier», og har vært sterkt knyttet til regnskaps- og budsjettsystemer. I dag er perspektivene utvidet til også å omfatte nye teoretiske retninger for å forstå atferd knyttet til utnyttelsen av ressurser i organisasjoner. Mange av disse nye perspektivene er representert i denne boka.

Professor dr.oecon. Inger Johanne Pettersen ved Handelshøyskolen i Trondheim (tidl. TØH) runder seksti år 25. september 2013.
Perspektiver på økonomistyring er utgitt for å markere Pettersens bidrag til utviklingen av fagområdet nasjonalt og internasjonalt.

Bidragsyterne er norske og nordiske kolleger: Charlotte M. Andreassen, Gudrun Baldvinsdottir, Trond Bjørnenak, Anatoli Bourmistrov, Tor Busch, Mikael Cäker, Lars Fallan, Levi Gårseth-Nesbakk, Sten Jönsson, Katarina Kaarbøe, Morten Kringstad, Frode Mellemvik, Kari Nyland, Tor-Eirik Olsen, Leiv Opstad, Sven Siverbo, Elsa Solstad og Grete Wennes. Boka er redigert av Lars Fallan og Kari Nyland ved Handelshøyskolen i Trondheim og viser mangfoldet i det nordiske perspektivet på økonomistyring.

Artiklene spenner over temaer som interessentenes betydning for styringssystemet, omgivelsenes betydning for utformingen av slike systemer, atferdsperspektivet på utforming og bruk av styringssystemer og ikke minst sammenhengene mellom ressursanvendelse, styring og resultater.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
609,-