Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Personaladministrasjon
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788256273621
Utgitt:
Utgave:
12
Sider:
330
Personaladministrasjon

Personaladministrasjon
Rettigheter og plikter i arbeidsforhold

Personaladministrasjon er en grunnleggende innføring i emnet for alle som har direkte lederansvar i privat eller offentlig virksomhet. Også arbeidstakere uten lederansvar vil ha god nytte av boka. Arbeidsgivere og andre som behandler personalspørsmål, vil kunne støtte seg til boka i mange sammenhenger, bl.a. ved strategisk personalledelse/ personalplanlegging, ansettelser, HMS-arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, motivasjon av medarbeidere, oppfølging av sykefravær, medarbeider- og milepælsamtaler, opphør av arbeidsforhold og pensjonering. Boka har utførlige henvisninger til lover, forskrifter og avtaleverk innen arbeidsrettens område. Forfatteren kommer også med forslag til praktiske løsninger.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
569,-