Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Pedagogisk ledelse
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788276742800
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
205
Pedagogisk ledelse

Pedagogisk ledelse
Et relasjonelt perspektiv

Ved å anlegge et relasjonelt perspektiv på ledelse, utfordrer forfatterne en individualistisk oppfatning av ledelse preget av mål-middel-tenkning.
Et sentralt fokus i boken er rektors rolle som pedagogisk leder. Skolelederens handlingsrom og hverdagens mange dilemmaer blir løftet fram og drøftet. Gjennom dette skriver forfatterne seg inn i dagens aktuelle skolevirkelighet med reformer på alle nivå, fra grunnskole til høgskole.
Et hovedmål med å styrke den pedagogiske ledelsen i skolen er å bidra til å utvikle en innovasjonsorientert læringsstruktur i organisasjonen.
Bidragsyterne er Otto Laurits Fuglestad, Sølvi Lillejord, Johnny Tobiassen, Svein Rognaldsen, Carl Cato Wadel, Jorunn Møller, Olga Dysthe, Dag Lotsberg og Bengt Persson.

«Flere forskeres artikler gir en interessant og fengslende bok som setter pedagogisk ledelse i en sammenheng.»
(Skolelederen 5/97)
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
435,-