Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forfattere:
ISBN:
9788283721584
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
144
Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven
med forskrifter og Helsedirektoratets kommentarer til loven, 2019

Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Forskriftene utdyper og tydeliggjør intensjonen med lovene. I boka finner du henvisninger mellom lovparagrafene og forskriftene. Nytt i denne boka er at Helsedirektoratets utdypende kommentarer i rundskriv IS-8/2015 er oppdatert med lovendringene som gjelder fra 01.01.2018. I tillegg til oppdateringer og presiseringer, er lovendringene som skal bidra til å styrke og tydeliggjøre barn og unges rettsstilling ved bruk av helse- og omsorgstjenester, nå tatt med og kommentert.

Boka er oppdatert per 1. mai 2019.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
169,-
inkl. mva