Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
PULS Yrkesliv
Forfattere:
ISBN:
9788211035073
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Puls, helse- og oppvekstfag Vg1
Trinn:
VG1
PULS Yrkesliv

PULS Yrkesliv
Helse- og oppvekstfag Vg1

PULS Yrke (vg1) handlar om å bli ein profesjonell yrkesutøvar. Elevane blir godt kjende med alle helse- og oppvekstyrka. Dei lærer om korleis helse- og oppvekstsektoren er bygd opp, og kva lover og reglar som gjeld. Boka gir kunnskap om folkehelse, HMS, brukarmedverknad, yrkesetikk, tverrfagleg samarbeid og velferdsteknologi. Kompetanse i førstehjelp står sentralt. Eit mangfald av illustrerte casar frå yrkeslivet gjer fagstoffet relevant og gjenkjenneleg.Læreverket PULS består av

  • tre lærebøker i trykt og digital utgåve (d-bok med innlesen lyd)
  • elevressurs
  • lærarressurs
Format
Språk
Forventes i salg 21.07.2020
Antall
579,-

Bøker i samme serie