Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
På kryss og ters 2
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Midlertidig utsolgt
639,-

På kryss og ters 2
Musikk fordjuping 2

På kryss og ters 2 presenterer eit breitt utval av teknikkar i komponering, gehør og formidling med frie komponeringsoppgåver, to- og trestemmige teknikkar og alt frå enkel arrangering til blokkharmonisering. Lær å komponere som Debussy eller Schönberg, skrive filmmusikk, komponere poplåtar og jinglar. Lær alt om instrumentasjon, rundgangar, kvintgangar, bassgangar, intro og avslutningar.

Boka har oversiktlege kapittel med klar samanheng mellom teori, formidling og gehør og med eit variert spekter av arbeidsoppgåver. Ho gir innføring i korleis ein kan te seg på ei scene, og inneheld mange prosjektoppgåver som eignar seg godt til fordjupingsarbeid. Alt som trengst av akkord- og instrumentoversikter, partituroppsett, fasitar osv. er med.

Boka inneheld alle komponentane i faget
Musikk fordjuping 2 på vidaregåande skole, men ho eignar seg også på høgskolenivå, for folkehøgskolar eller til sjølvstudium og er ei vidareføring av På kryss og ters Musikk fordjuping 1.

Randi Dugstad har utdanning frå Trondheim og Ungarn, med fordjuping i gehørtrening, dirigering og klassisk gitar. Ho har lang undervisningspraksis frå vidaregåande skole, konservatorium og universitet og har erfaring som kordirigent for fleire kor.

Geir Brede Hagerup har utdanning frå Trondheim, Bergen og Praha og har lang undervisningspraksis frå vidaregåande skole, konservatorium og universitet. Han har også erfaring som utøvande pianist og arrangør, i kordireksjon og musikkadministrasjon og som musikkmeldar.

Martin Smidt har utdanning frå Trondheim med fordjuping i rytmeforsking og arrangering/komponering. Han underviser i vidaregåande skole og har undervist i musikk fagdidaktikk ved NTNU. Han arbeider også som komponist med hovudvekt på teatermusikk og som slagverkar i spennet frå jazz og pop/rock (Dadafon) til tidlegmusikk (Billuca Ensemble).

Forfattere:
ISBN:
9788245009002
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
488
På kryss og ters 2